Godzone z druhej strany

Evanjelizácia nie je služba. Je to životný štýl. A my ho chceme žiť. Godzone. Božia zóna. Turné. Boh. Chceme viac. Už je to desiaty ročník. X. A aj po týchto všetkých rokoch mu mnohí dávajú “tri ixká”. Rozumiem, že platí – sto ľudí, sto chutí, no niekedy už len krútim hlavou. Názory ľudí na túto formu evanjelizácie sa líšia. Veľmi líšia. No, ja Vám chcem dnes priniesť môj pohľad. Pohľad z opačnej strany. “Z druhej strany pódia.” Pohľad, ktorý ľudia často nevidia alebo možno nechcú vidieť. Nie ako účastník. Ako dobrovoľník.

Bolo nás, prosím pekne 300. 300 ľudí maká na tom, aby toto turné vôbec mohlo byť. Keď som sa rozhodla, že tento rok chcem byť toho súčasťou, vedela som, že to nebude prechádzka ružovou záhradou. A tak aj bolo. No neľutujem to! Naopak. Som šťastná a vďačná za tento neopísateľný čas. Áno, je pravda, že sme toho nejak veľa nenaspali, ale no a čo! Na to sme tam predsa neprišli.

Prišli sme dať zo seba niečo viac. Vystúpiť z pohodlia. Byť nástrojmi. V rukách Otca. Prinášať Božie Kráľovstvo. Spevom. Tancom. Hudbou. Tam to však nekončí. Prinášali sme ho každodenným vstavaním. Každým úsmevom. Každý rozhovorom. Každou prenesenou krabicou. Každým postavením pódia.

Každým vydaným obedom. Každým zdvihnutým papierikom zo zeme. Každou natretou zastávkou. Každým pohrabaným lístím. Každým uprataným skladom. Každým vylepeným plagátom. Každým rozbaleným magazínom. Jednoducho – vždy a všade!

Často sa stretávam s názormi, že ľudia z Godzonu buď: sú bezchybní, dokonalí a vyvolení alebo namyslení, pyšní a s radosťou sa pretvárajú na pódiu. Som presvedčená o tom, že sa súdi veľmi ľahko, keď sa prídeš len pozrieť na večerný program. Ale kto hľadí na to všetko, čo je za tým? Večer vidíš “len” výsledok. Výsledok celodennej práce. Modlitieb. Či už je to manažment, technici, shop, strava tím, upratovateľský, administratívny, modlitebný, evanjelizačný, video tím, účinkujúci, kulisári, … všetci títo ľudia stoja za tým, čo ty vidíš večer na pódiu.

Keď idú niektorí nad ránom spať, vtedy už iná skupinka vstáva. Dajú zo seba naozaj všetko. A čo je na tom najkrajšie, nerobia to pre svoju slávu ani pre to, aby ich niekto chválil. Robia to pre Teba! Aby si mohol zažiť a počuť, aký je Boh. Robia to na Božiu slávu. A že sú nejakí vyvolení, bezchybní a viac než niekto, kto príde na program? Tak to teda nie.

Su úplne normálni a obyčajní (v najlepšom slova zmysle, samozrejme) ľudia ako my. Ako ty! Áno, sú vyvolení. Boh si ich predsa vyvolil, povolal, aby toto robili. Nikto nevraví, že si niekedy nezavolá do niečoho práve teba.

Sú originálni. Každí je totiž úplne iní. S iným darom. A spolu tvoria niečo veľké. Niečo viac. Horia túžbou priniesť ti Ježiša. Horia túžbou svedčiť. Horia Ním. To, čo ti chcú dať nie sú len slová. Sú to aj skutky. Lásky. Radosti. Odvahy. Bláznovstiev. Majú otvorené srdcia. Nie len prijímať. Dávať. S radosťou sú darom pre iných.

Som šťastná, že môžem byť toho súčasťou. Súčasťou generácie, ktorá túži prinášať dobro. Ktorá chce viac. Nie len počas tour. Stále. Každý deň. A neuzatváraj ho len na stretko, chvály či omšu. Choď s ním von! Prines ho do ulíc.

Tak ťa prosím, neodsudzuj a neškatuľkuj hneď. Nerozdeľuj. Radšej poď žehnať.

Ak si aspoň trosku zmenil názor a chceš vedieť viac alebo vôbec nevieš, o čom je reč, pozri tu :

http://godzone.sk/

Toto sme my … generácia, ktorá chce viac!

Fotky: Godzone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s